Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới rót vốn vào bất động sản châu Á