Thị trường BĐS 8 tháng tới sẽ diễn biến như thế nào?